جهت اطلاع از آگهی های مرتبط با صنعت طیور و ثبت آگهی مرتبط با صنعت طیور به وب سایت www.javidads.com مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر

تحقیقات ژنتیکی درطی سال های متمادی منجر به پیشرفت چشمگیردرمعیارهای تولیدی مرغ تخمگذار، ازجمله توانمندیهای زیستی _ عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ گردیده است .
این مشخصات بسیار مناسب ژنتیکی فقط موقعی کاملا میتواند محقق شود که پرنده تحت مدیریت صحیح واقع شده باشد که شامل غذای با کیفیت، مطلوب، سالن با تجهیزات مناسب و اقدامات خاص مدیریتی میباشد.

منظور از ارائه کاتالوگ های مدیریتی کمک به تولید کننده جهت کسب بهترین نتایج ممکن از سرمایه گذاری میباشد.

مقالات صنعت طیور

تغذیه طیور

مزایای حاصل از فرآوری خوراک مدتها پیش برای صنعت طیور مشخص شده است. امروزه بیشتر تغذیه طیور پس از مخلوط شدن متحمل نوعی فرآوری می شوند. بهبود بازده خوراک می تواند دراثر افزایش ارزش خوراک به دلیل استریلیزه شدن، افزایش خوشخوراکی و نیز بهبود قابلیت دسترسی مواد مغذی باشد.

امنیت زیستی در واحدهای مرغداری

امنیت زیستی در مرغداری مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده رشد و تکثیر ارگانیسم‌های بیماری‌زا در مرغداری‌هاست که در صورت عدم توجه به گسترش اپیدمی بیماری،این شاخه مهم صنایع غذایی را به سمت نابودی می کشاند که تاثیرگذار بر تغذیه سالم در جامعه است.

اصول مدیریت در واحدهای مرغداری

صنعت مرغداری در کشور ما با وجود پیشرفت‌های ابزاری در بخش مدیریت همگام با کشورهای دیگر پیش‌نرفته و فارم‌ها با وجود بهره‌گیری از بهترین ابزار و وسایل پرورش عملکرد همتراز با کشور‌های دیگر نداشته و سود و بهره‌وری مناسبی ندارد. که منجر به کاهش درآمد شده است.

ثبت رایگان آگهی